Realizované projekty

Rekonštrukcia stánia pod tranformátor – Komárno


Olejová kanalizácia – Jaslovské Bohunice


Pokládka kabeláže – Mochovce


Výmena dvoch vývodových polí R110 kV – Plaveč


Demontáž a pokládka kabeláže – USS Steal Košice